Coherència Cardíaca

El sistema de la Coherència Cardíaca permet veure en un aparell el nivell d’estrès real d’una persona, ja que es reflecteix en el ritme entre els batecs del cor. A partir d’aquesta valoració inicial amb l’aparell i tenint en compte la situació personal del pacient, s’elabora un pla de treball personalitzat per aprendre a disminuir l’estrès i reduir els efectes negatius sobre la salut.

El pacient recuperarà l’estat de calma interna i descansarà millor; s’alleugerirà de tensions, dolors i malestars; millorant el grau d’atenció i concentració; podrà prendre decisions més eficaces i el seu organisme retornarà a un estat òptim de salut.

Dirigit a adults, infants i adolescents.