Fisioteràpia i Rehabilitació

La fisioteràpia (del grec physis, ‘Nature’, i’therapéia’), també coneguda com teràpia física, és una disciplina de Ciències de la salut que ofereix un tractament de rehabilitació terapèutica i no farmacològic per diagnosticar, prevenir i tractar els símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques, a través d’agents físics com l’electricitat, l’ecografia, el làser , aigua, tècniques manuals com l’estirament, la tracció i els massatges.

Fisioteràpia:

  • Traumatologia
  • Tractament d’esquena
  • Tractament terapèutic
  • Sessions de rehabilitació, muscular, esguinços, fractures i tendinitis

Fisioteràpia Esportiva:

  • Tractament de lesions esportives
  • Massatge esportiu

Benestar i Salut:

  • Massatge relaxant
  • Drenatge linfàtic