Posturologia i PNS

Posturologia i Posturologia Neuro-sensorial:

Valoració del dolor posant al davant la persona en la seva totalitat, buscant la causa principal del problema i actuant sobre ella, amb teràpia manual i amb plantilles posturals, mitjançant estímuls que indiquen al SNC (sistema nerviós central), com treballar correctament i disminuir el 80% del dolor.

  • Tractament del dolor agut i crònic.
  • Tractament del dolor muscular
  • Tractament del dolor ossi
  • Tractament de cefalea (mal de cap), migranya, vertigen i marejos
  • Tractament del dolor de lumbàlgia, ciàtica, esuqena, genolls, turmells i peus
  • Tractament de disfuncions viscerals abdominals (estrenyiment, intoleràncies, inflamacions, etc).