Preventiva

La prevenció és la dedicació per tal d’evitar que alguna cosa que ens pugui passar desapercebuda, ens pugui dur al patiment d’una malaltia.
Per esxemple, ens podríem trobar que un mal d’esquena no vingui derivat d’un mal recolzament dels peus, que un ull de poll no sigui conseqüència d’un mal calçat, que un mal gest esportiu no suposi el fracàs d’una possible victòria, que una pròtesi de genoll no sigui conseqüència de caminar malament, que una obessitat no sigui la causa del dolor als genolls, etc.

Fem un estudi biomecànic de la marxa per prevenir que la disfunció en la marxa causi i/o esdevingui en malaltia.


per Vanessa Garcés, directora del Centre i podòloga