Psicologia

La psicologia és alhora una professió, un disciplina acadèmica i una ciència que tracta l’estudi i l’anàlisi del comportament i els processos mentals de persones i grups humans en diferents situacions, el camp d’estudi de la qual abasta tots els aspectes de l’experiència humana i ho fa per motius de recerca, docència i treball, entre d’altres.
Avui en dia, la psicologia no és una ciència unitària, ja que hi ha diverses perspectives psicològiques, que corresponen a enfocaments, corrents o escoles, cadascuna de les quals té els seus propis sistemes conceptuals i metodològics.

  • Ansietat
  • Baixa autoestima
  • Depressió
  • Fòbies
  • Obsessions
  • Estrés
  • Problemes de parella
  • Transtorns en l’alimentació
  • Coneixement propi
  • Altres