Teràpies Naturals

  • Les teràpies naturals són una alternativa a les pràctiques mèdiques convencionals, però la majoria poden combinar-se perfectament amb aquestes i reforçar els seus efectes positius per a la salut.

  • En principi, l’objectiu final de les Teràpies Naturals és idèntic al de qualsevol pràctica relacionada amb l’àmbit de la salut: eliminar els símptomes de les dolències, patologies i malalties, eliminar en definitiva el dolor físic i mental que afecta en major o menor mesura a tots els éssers humans.

Especialitats