Vanessa Garcés

PODOLOGIA

«La vida és tot allò que passa mentre planifiquem la resta»

Horaris Podologia

Dimarts i dimecres tot el dia

9h a 13h i de 15h a 19h

Dijous matí

9h a 13h

Formació

2020 – 2021. Postgrau PNS ( Psicoteràpia Neuro-sensorial).
Curs de làser aplicat a podologia
2014 – 2018. Màster Posturologia.
Curs de cirurgia ungueal
2008 – 2010. Màster Podologia esportiva.
Curs ortesis silicona
2003 – 2004. Postgrau Podologia interna resident (PIR).
Curs d’ortopedia
2000 – 2003. Podologia. FUB ( Fundacio Universitria de Bages).
Curs de plantilles i radiografia
1997 – 2000. Infermeria. UB (Facultat de Medicina Bellvitge).Curs de dermatologia

Mútues Podologia